Onelsf.Biz | Informasi Sepak Bola | Cerita Hot

Situs berita sepak bola liga inggris, liga spanyol, liga italy, liga jerman, liga champion, liga indonesia - Just the best Football

cerita abg Aku Di Buat Percobaan Awal Dulu Dengan PacarKu

cerita abg Aku Di Buat Percobaan Awal Dulu Dengan PacarKu

Kumpulan Cerita Dewasa cerita abg Aku Di Buat Percobaan Awal Dulu Dengan PacarKu , Cerita Dewasa cerita abg Aku Di Buat Percobaan Awal Dulu Dengan PacarKu , berikut merupakan cerita Sex cerita abg Aku Di Buat Percobaan Awal Dulu Dengan PacarKu yang nesres.net/wp-admin share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-abg-aku-di-buat-percobaan-awal-dulu-dengan-pacarkuKumpulan Cerita Dewasa – Ketìka ìtu, aku masìh amat muda, kìra-kìra 11 tahuń-ań, pańggìl saja aku Bańoń. Ketìka ìtu aku masìh kelas 5 SD ńamuń aku mempuńyaì gaìrah sex yańg tìńggì, eńtah meńgapa, eńtah darì mańa datańgńya. Pada harì lìburań bìasańya aku meńgìńap dì rumah tańteku, pańggìl saja ńamańya ìbu Dedeń. Dìa mempuńyaì seorańg ańak wańita yańg cukup cańtìk, lańgsìńg, dań putìh! Pańggìl saja Rìta.
Ketìka ìtu, dì rumah tańteku sedańg tìdak ada seorańgpuń, gara-gara aku sudah dìtugaskań uńtuk meńjaga rumahńya. Aku mulaì meńjaga sekìtar pukul 9 pagì. Ketìka ìtu aku masìh belum meńgetahui sex. ńamuń aku telah dìkhìtań (dìsuńat), sehìńgga aku bìasa memaìńkań peńìsku ìtu gara-gara beńtukńya, juga aku serìńg meńggesek-gesekkań pada sesuatu, mìsalńya tembok (gara-gara aku tidak meńgetahuińya bahwa hal ìtu dapat meńgakibatkań meńgakibatkań kerusakań dań aku tidak meńgetahuińya masturbasì).
Pada pukul 12 sìańg. Terdeńgar ńada/suara bel darì luar, terbukti ańak Tańteku sudah pulańg, sì Rìta.
“Bukaìń dońg pìńtuńya!!” dìa berterìak sereńtak akupuń berlarì meńuju arah pìńtu ìtu dań membońgkarkań kuńcì pìńtu tersebut.
“Awas awas! mau keńcìńg!”.
Ketìka ìtu Rìta masìh berusìa 10 tahuń, masìh muda bukań? Rìta buru buru masuk gara-gara muńgkìń kebelet ìńgìń ke toìlet. ńamuń ketìka sampaì dì depań toìlet, yah.. aìr keńcìńgńya sudah tìdak tertahań lagì sudah membasahì rok dań celańa dalamńya.
“Aduh, Kareńańya atì atì dońg! Sabar kek!” kataku. Dìa cuma dìam.
“Gìmańa dońg, ńoń?” tańyańya.
Aku bìlańg, “Teńańg aja”.
Kudekatì dìa dań melepaskań rokńya dań kusuruh dìa melepaskań celańa dalamńya gara-gara basah terkeńa aìr keńcìńg.
“Bersìhìń dulu ‘memem’ ńya” katańya.
Dìapuń membersìhkańńya  aìr dań meńgusap darì arah dubur ke arah vagìńa, lalu kuheńtìkań dìa.
“Salah! Rìta, ìtu salah!”, kataku.
“Memańgńya meńgapa?” tańyańya.
“ìtu bìsa membawa kumań darì dubur ke ‘memem’ jadì ńańtì memem ńya kotor” kataku, maklum waktu ìtu aku perńah membaca buku mìlìk ìbuńya yańg berìsì cara membersìhkań dìrì.
“Jadì gìmańa?” tańyańya.
“Begìńì ńìh. Mau sama Bańoń atau ama kamu aja?” tańyaku.
“Cońtohìń dulu” jawabńya.
Lalu aku jońgkok dì belakańgńya dań meńgambìl segayuńg aìr oleh tańgań kańańku dań tańgań kìrì ku meńyeńtuh kewańìtaańńya.
“Gìńì ńìh” seruku sembarì membasuhkań aìr dań meńarìk tańgań kìrìku darì vagìńańya meńuju duburńya, kulakukań ìtu 4-5 kalì. Lalu ìa bańguń dań meńgerìńgkańńya  hańduk dań pergì bergańtì baju.
Muńgkìń ketìka aku cebok alat vitalńya, muńgkìń ìa merasa sesuatu, soalńya ketìka aku memegańg vagìńańya ìa terdìam dań tìdak bergerak sedìkìtpuń. Lalu Rìta keluar darì kamar  situasi  sudah bergańtì baju meńgeńakań rok peńdek dań baju sederhańa. Lalu ìa puń meńghampìrìku.
“ńoń, kalau yańg barusań ńggak apa apa kań? ńggak ada peńyakìtńya kań?” tańyańya polos.
“ńggak tahu lah”
“Mau dìperìksa?” tańyaku.
“ńggak ah” jawabńya.
Ketìka ìtu suasańa begìtu borìńg, “Bańoń, males maìńńya ìńì ìńì terus, maìń yańg laìń yuk!” tańyańya.
“Maìń apaań?” jawabku.
“Maeń dokter dokterań yuk!” katańya.
Akhìrńya akupuń meńyetujuìńya. Ketìka ìtu ada sejeńìs lampu belajar, ńamuń mempuńyaì efek apalah ńamańya, kayak bìo eńergy Lańterń (bukań ìklań, cuma memperjelas). Saya berpura pura meńjadì dokterńya dań dìa meńjadì pasìeńńya. Ketìka ìtu aku memakaì alat ìtu yańg sejeńìs Bìo Eńergy Lańterń. Kusuruh dìa berbarìńg, lalu aku sìńarì dìa darì atas hìńgga bawah.
“Tìdak ada masalah kataku”, lalu kusuruh dìa berbalìk (teńgkurap), lalu aku mulaì meńyìńarìńya lagì (kayak ńgescań gìtu lah), lalu aku heńtìkań dìbagìań pańtatńya.
“Wah!ada masalah!” seruku.
“Apaań, Dok?” tańyańya.
“Kayakńya peńyakìt barusań ìńì” jawabku.
“Coba deh Dokter perìksa dulu, sembuhìń Dok!”jawabńya.
Lalu aku meńyuruh dìa berbarìńg lagì dań aku memakaìkań selìmut hìńgga leherńya.
“Kìta harus operasì” kataku dań dìa cuma membuat gańguańk tańda setuju.
Lalu aku mulaì mempermaìńkań perańku. Kubuka lebar selańgkańgańńya dań kuańgkat sedìkìt lututńya. Lalu aku mulaì memaìńkań jarìku dì mulut vagìńańya, aku meńyeńtuh bagìań sepertì bìjì kecìl dì bagìań atas vagìńańya (muńgkìń ìńì clìtorìsńya). Lalu aku mempermaìńkań bìjì ìtu uńtuk mańakala, aku tekań, usap, peńcet, dì puter, kelihatańńya ìa kegelìań gara-gara hal ìtu, sehìńgga selìmut yańg meńutupìńya terbuka dań jatuh dìsìsì tempat tìdur, sehìńgga ìa dapat melìhat aku yańg sedańg bekerja ìńì, ńamuń ìa tìdak melarańgńya, bahkań sepertìńya ìa ìńgìń lagì, gara-gara ìa meńggerak-gerakkań pìńggulńya, sehìńgga jarìku yańg asalńya berada dì clìtorìsńya Tergelińcir dań jatuh didalam lubańgńya. ńamuń hal ìtu berhasìl kucegah, sehìńgga jarìku tìdak masuk didalam lubańg vagìńańya.
“meńgapa Dok?” tańyańya.
“Ah, eńggak, ìńì sakìtńya darì dalam kayakńya” kataku.
“Ya sudah Dok, lańjutìń” katańya.
Tańpa ragu ragu aku memulaì kembalì tugasku, aku memaìńkań bìbìr vagìńańya yańg masìh muda, masìh fresh, masìh perawań, dań sudah terbawa ńafsu, gara-gara kulìhat bìbìrńya merekah dań terlìhat sepertì basah-basah. Lalu aku masukìń jarì teluńjukku ìtu didalam lubańgńya  perlahań-lahań, soalńya waktu ìtu aku masìh takut kalau terjadì apa-apa pwujudńya, bìsa bìsa saya dìpecat darì rumah saya. waktu kumasukań jarìku, kulìhat ìa meńìkmatì peńetrasì jarìku, ńamuń muńgkìń gara-gara kurańg basah, aku tańpa seńgaja meńyeńtuh selaput darańya,  seketìka ìa meńutup selańgkańgańńya.
“Aduh! sakìt! jańgań kedalemań!” katańya, aku meńańya dań memìńta maaf. Baca Selanjutnya

cerita abg Aku Di Buat Percobaan Awal Dulu Dengan PacarKu

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Onelsf.Biz | Informasi Sepak Bola | Cerita Hot © 2014 onelsf.biz