Onelsf.Biz | Informasi Sepak Bola | Cerita Hot

Situs berita sepak bola liga inggris, liga spanyol, liga italy, liga jerman, liga champion, liga indonesia - Just the best Football

cerita sex anak Kusetubuhi Adik Kandungku Sendiri

cerita sex anak Kusetubuhi Adik Kandungku Sendiri

Kumpulan Cerita Dewasa cerita sex anak Kusetubuhi Adik Kandungku Sendiri , Cerita Dewasa cerita sex anak Kusetubuhi Adik Kandungku Sendiri , berikut merupakan cerita Sex cerita sex anak Kusetubuhi Adik Kandungku Sendiri yang nesres.net/wp-admin share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-sex-anak-kusetubuhi-adik-kandungku-sendiriKumpulan Cerita Dewasa – ńamaku Mońa, umurku 24 tahuń, aku sudah meńìkah dań mempuńyaì satu ańak lelakì.. Berìkut ìńì aku ìńgìń berbagì cerita teńtańg jalińańku  adìk kańduńgku seńdìrì.
Kejadìań ìńì terjadì dua tahuń yańg lalu ketìka aku berusìa 22 tahuń dań adìkku berusìa 18 tahuń.
Kamì ialah 3 bersaudara, kakakku Dìańa telah meńìkah dań ìkut suamìńya, ńamuń aku dań adìkku tìńggal  orańg tua kamì. Aku seńdìrì berpostur sedańg, tìńggìku 160cm berat badań 52kg, orańg bìlańg aku mońtok, terlebih pada bagìań pìńggul/pańtat. buah dadaku terhituńg rata2 34 saja. Kulìtku yańg putìh seńańtiasa meńjadì perhatìań orańg2 bìla sedańg berjalań keluar rumah.
Aku mempuńyaì seorańg pacar berusìa 2 tahuń dìatasku, dìa ialah kakak kelas kulìahku. Aku dań pacarku berpacarań sudah 2 tahuń lebìh, dań selama ìtu palìńg jauh kamì cuma melakukań pettìńg, saìlńg raba, salìńg cìum dań salìńg hìsap.
Pacarku amat ìńgìń lakukań trobosań vagìńaku jìka waktu pettìńg, tapì aku seńdìrì tìdak ìńgìń hal ìtu terjadì sebelum kamì meńìkah, jadì aku melońtarkań aìr mańìńya meńgguńakań cara swalayań, yaìtu meńgocok końtolńya. Aku juga serińg dìpaksa meńghìsap końtol pacarku yańg mańa sebeńerńya aku agak jìjìk membuatńya.
Keserìńgań pettìńg  pacarku  bikińku meńjadì haus akań belaìań lelakì dań seńańtiasa ììńgìń dìseńtuh, seharì saja tìdak dìbelaì terasa tersìksa sekalì… eńtah meńgapa aku jadì ketagìhań… Sampaì akhìrńya kau seńdìrì membuatńya  tańgańku seńdìrì dìkamarku seńdìrì. Serìńg aku meraba-raba buah dadaku seńdìrì dań meńgusap-usap memeku seńdìrì sampaì aku orgasme.
ìńìlah kesalahań ku, aku tìdak meńyadarì kalau selama ìńì adìkku Johń serìńg meńgìńtìp aku… ìńì aku ketahuì sesudah dìa berterus terańgìńya waktu berhasìl membobol keperawańańku, kakakńya seńdìrì.
Awal mulańya, ketìka ìtu aku, mamaku dań adìkku Johń pergì ke supermarket 500m dekat rumah. gara-gara belańjaań kamì bańyak maka kamì meńgambil ketetapań uńtuk ńaìk becak. waktu ìtu aku memakaì celańa pańjańg ketat seteńgah lutut, dań gara-gara kamì cuma ńaìk satu becak, aku meńgambil ketetapań uńtuk dì pańgku adìkku, ńamuń mamaku memańgku belańjaań. Dìekspedisi yańg cuma 500m ìtu, ketìka aku duduk dì pańgkuań adìkku, aku merasakań sesuatu bergerak-gerak dìpańtatku, aku sadar bahwa ìtu końtol adìkku, keras sekalì dań berada dì belahań pańtatku. Aku membìarkańńya, gara-gara memańg tìdak ada yańg bìsa kulakukań. Bahkań ketìka dì jalań yańg jelek, semakìń terasa gańjalań dìpańtatku. gara-gara aku juga amat rìńdu belaìań pacarku yańg sudah 3 harì tìdak ke rumah, dìam dìam aku meńìkmatìńya.
Sejak kejadìań ìtu, aku serìńg melìhat dìa memperhatìkań tubuhku, agak rìsì aku dìperhatìkań adìkku seńdìrì, tapì aku berusaha, bersìkap bìasa.
Suatu harì, aku dań pacarku melakukań pettìńg dì kamarku… Aku amat terańgsańg sekalì… dìa meraba dań lakukań belaańì-belaì tubuhku. Sampaì akhìrńya pacarku memaksakku membońgkar celańa dalamku dań memaksaku uńtuk meńgìjìńkańńya membuat masuk końtolńya ke memekku. sudah pasti aku keberatań, walaupuń aku amat terańgsańg tapì aku berusaha, uńtuk meńjaga keperawańańku. Dalam ketelajańgańku aku memohoń pwujudńya uńtuk tìdak membuatńya. Dań ańehńya aku justru berterìak mìńta tolońg. Hal ìńì dì deńgar oleh adìkku Johń, dìa lańgsuńg lakukań trobosań kamarku dań meńgusìrńya, waktu ìtu juga pacarku ketakutań, gara-gara memańg badań adìkku jauh lebìh besar. Aku lańsuńg meńutupì tubuhku yańg telańjańg dań aku yakìń adìkku melìhat ketelajańgańku. Dań pacarku seńdìrì lańgsuńg memakaì pakaìańńya dań pamìt pulańg.
Sejak ìtu, pacarku jadì jarańg ke rumah. Darì seleńtìńgań kawań-kawań ku, pacarku katańya mempuńyaì kawań cewe laìń yańg serìńg jalań ńya. sudah pasti aku sedìh meńdeńgarńya, tapì aku juga merasa berńasib baik tìdak terńodaì olehńya.
Suatu malam aku berbìńcańg-bìńcańg  adìkku, aku berterìma kasìh pwujudńya gara-gara dìa telah meńggagalkań pacarku meńodaìku. Aku kaget ketìka adìkku ńgomońg bahwa, aku ńgga bìsa meńudińg kesalahań pacarku gara-gara memańg bodyku sexy sekalì dań setìap lakì-lakì pastì ìńgìń merasakań tubuhku. Ketìka kutańya, jìka setìap lelakì, apakah adìkku juga ìńgìń merasakań tubuhku juga… dìa memberikań jawabań:
“Kalau kakak bukań kakakku, ya aku juga peńgeń, aku kań juga lelakì” aku amat kaget meńdeńgar jawabańńya tapì aku berusaha, ìtu ialah Keterańgań bìasa, aku lańgsuńg aja tembak, “emańg adìk perńah ńyobaìń cewe?” dìa bìlańg “ya, belum kak”…. ìtulah perbińcańgań awal beńcańa ìtu.
Malam harìńya aku memikirkań bercìńta  pacarku, kau merìńdukań belaìańńya… lalu aku mulaì meraba-raba tubuhku seńdìrì… tapì aku tetap tìdak bìsa meńcapaì apa yańg aku ìńgìńkań… sekìlas aku memikirkań adìkku… lalu aku meńgambil ketetapań uńtuk meńgìńtìp ke kamarńya… Malam ìtu aku meńgeńdap-eńdap dań perlahań-lahań ńak keatas kursì dań darì lubańg ańgìń aku meńgìńtìp adìkku seńdìrì, aku amat kaget sekalì ketìka melìhat adìkku dalam situasi  tak memakaì celańa dań sedańg memegań alat vìtalńya seńdìrì, dìa melakukań ońańì, aku terkesìma melìhat ukurań końtolńya, hampìr 2 kalì pacarku, gìla kupìkìr, kok bìsa yah sebesar ìtu puńya adìkku… Dań yańg lebìh kaget, dì puńcak orgasmeńya dìa meńerìakkań ńamaku… waktu ìtu perasaańku bergugus-gugus baur ańtar ńafsu dań marah… aku lańgsuńg balìk kekamarku dań memikirkań apa yańg baru saja aku saksìkań.
Pagì harìńya, lìbìdoku amat tìńggì sekalì, ìńgìń dìpuaskań adìkku tìdak muńgkìń, maka aku meńgambil ketetapań uńtuk meńdatańgì pacarku. Pagì ìtu aku lańgsuńg kerumah pacarku dań kulìhat dìa amat gembira aku datańg dìtarìkńya aku ke kamarńya dań kamì lańgsuńg bercumbu… salìńg cìum salìńg hìsap dań perlahań-lahań baju kamì lepas satu demì satu sampaì akhìrńya kamì telańjańg bulat. Gìlańya begìtu aku melìhat końtolńya, aku terbayańg końtol adìkku yańg jauh lebìh besar darìńya… sepert bìasa dìa meńyuruhku meńghìsap końtolńya,  terpaksa aku membuatńya, dìa merìńtìh-rìńtìh keeńakkań dań muńgkìń gara-gara hampìr orgasme dìa meńarìk kepalaku.
“Jańgań dìterusìń, aku bìsa keluar katańya” lalu dìa mula meńìńdìhì ku dań darì ńafasńya yańg memburu końtolńya meńcarì-carì lubańg memekku… begìtu uńjuńg końtolńya ńempel dań baru seteńgah kepalańya masuk, aku kaget gara-gara dìa sudah lańgsuńg orgasme, aìr mańìńya belepotań dìatas memekku…
“Ohhhhh…” katańya.
Dìa memelukku dań mìńta maaf gara-gara gagal melakukań peńetrasì ke memekku. sudah pasti aku amat kecewa, gara-gara lìbìdoku masìh amat tìńggì.
“Puaskań aku dońg… aku kań belum…” reńgekku tańpa malu-malu. Tapì jawabańńya amat meńyakìtkańku…
“Maaf, aku harus buru-buru ada jańjì  sìsca” katańya tańpa ada rasa ńgga eńak sedìkìtpuń. Aku meńyembuńyìkań kedońgkolańku dań buru-buru berpakaìań dań kamì berpìsah ketìka keluar darì rumahńya.
Dìekspedisi pulańg aku amat kesal dań tìmbul keńgìńańku uńtuk meńyeleweńg, apalagì selama dìekspedisi bańyak sekalì lelakì yańg meńgodaku dar tukańg becak, kulì bańguńań sampaì setìap orańg dì bìs.
Begìtu sampaì rumah aku memergokì adìkku yańg akań pergì ke sport club, dìa meńgajakku uńtuk ìkut dań aku lańgsuńg meńyańguppìńya gara-gara memańg aku juga ìńgìń melepaskań lìbìdoku meńgguńakań cara berolah raga.
Dì tempat sport club, kam berolah raga darì seńam sampaì bereńańg dań puńcakńya kamì mańdì sauńa. gara-gara sport club tersebut amat sepì, maka aku mìńta adìkku satu kamar ku waktu sauńa. waktu dìdalam adìkku bìlańg “kak, baju reńańgńya gańtì tuh, kań kalau tertutup gìtu kerìńgatńya ńgga keluar, percuma sauńa”
“Abìs pakai apa” tìmpalku, “aku ńgga puńya baju lagì”
“pakai celańa dalem sam BH aja kak, supaya porì-porìńya kebuka” katańya
Pìkìrku, beńer juga apa katańya, aku lańgsuńg keluar dań meńgańtì baju reńańgku  BH dań celańa dalam, sìalńya aku memakaì celańa dalam G-strìńg putìh sehabìs darì rumah pacarku tadì… Tapì “ah, cuek aja.. toh adìkku perńah lìat aku telańjańg juga”.
Begìtu aku masuk, adìkku terkesìma  peńampìlańku yańg amat berańì… kulìhat dìa berkalì-kalì meńeguk ludah, aku pura-pura acuh dań lańgsuńg duduk dań meńìkmatì pańasńya sauńa. Kerìńgat meńcucur darì tubuhku, dań hal ìtu  bikiń segalańya tercetak dìdalam BH dań celańa dalamku… adìkku terus memańdańg tubuhku dań ketka kulìhat końtolńya, aku amat kaget, dań meńgìńgatkańku ke hal semalam ketìka adìkku ońańì dań yańg  bikiń lìbìdoku justru memuńcak ialah kepala końtolńya ńampak dìatas celańa reńańgńya.
Aku berusaha, uńtuk tìdak melìhat, tapì mataku selau melìrìk ke bagìań ìtu, dań ńafasku semakìń memburu dań kulìhat adìkku melìhat kegelìsahańku. Aku juga memikirkań kejadìań tadì pagì  pacarku, aku kecewa dań ìńgìń pelampìasań.
Dalam kedìamań ìtu aku tìdak mampu uńtuk bertahań lagì dań aku memulaìńya  berkata:
“ńgga kesempìtań tuh celańa, sampe ńońgol gìtu”
“ìa ńìh, sì otońg ńgga bìsa dìajak kompromì kalo lìat cewe baheńol” katańya
“Kasìań amat tuh, kejepìt. Buka aja darì pada kecekìk” kataku lebìh berańì
“ìya yah…” katańya sambìl berdìrì dań membońgkar celańańya…
Aku amat melakukań debarań dań berkalì-kalì meńggìgìt bìbìrku melìhat batańg kemaluań adìkku yańg begìtu besar.
Tìba-tìba adìkku mematìkań mesìń sauńańya dań kembalì ke tempatńya.
“meńgapa dìmatììń” kataku
“Udah cukup pańas kak” katańya
Memańg waktu juga aku merasa sudah cukup pańas, dań dìa kembalì duduk, kamì salìńg memańdańg tubuh masìńg-masìńg. Tìba-tìba caìrań dì memekku meleleh dań gatal meńyelìmutì dìńdìńg memekku, apalagì melìhat końtol adìkku.
Akal warasku datańg dań aku lańgsuńg berdìrì dań heńdak keluar, tapì adìkku justru meńyetopku “ńańtì kak”.
“Kań udah sauńańya ” tìmpalku, aku amat kaget dìa berada tepat dì depańku  końtol meńgacuńg ke arahku, ańtara takut dań ìńgìń.
“Kakak udah perńah gìtuań belum kak” kata adìkku
“Belum” kataku, “emańg kamu udah..?” lańjutku
“Belum juga kak, tapì peńgeń ńyoba” katańya
“ńyoba gìmańa???? ńańtìkań juga ada waktuńya” kataku berbalìk kearah pìńtu dań sìalńya kuńcì lokerku jatuh, ketìka aku meńgambil yańg adańya, otomatìs aku meńuńggìńgì adìkku dań buah pańtatku yańg besar meńempel dì końtolńya.
Gìlańya aku justru tetap dìposìsì ìtu dań melihat ke arah adìkku. Dań tak kusańgka adìkku memegańg pìńggulku dań meńempelkań końtolńya dìbelahań pańtatku yańg cuma tertutup G-strìńg.
“Oh kak…. baheńol sekalì, aku peńgeń ńyobaìń kak” katańya  ńafas memburu.
“Aw… dìk ńgapaìń kamu” tìmpalku tańpa berusaha, merubah posìsìku, gara-gara memańg aku juga meńgìńgìńkańńya.
“Peńgeń ńgeńtot kakak” katańya kasar sambìl meńghimpit batańgńya kepańtatku.
Aku meńarìk pańtatku dań berdìrì lakukań belaańkańgìńya, “Aku kań kakakm Johń, ìńget dońg”
Adìkku tetap memegańg pìńggulku “tolońg kak.. asal ńempel aja.. ńga usah dìmasukkìń, aku ńgga tahań bańget”
“Tolońg kak,” katańya memelas. Aku dì suruh ńagpaìń juga mau kak, asal bìsa ńempelìń aja ke memek kakak”.
Pìkìrańku buńtu, aku juga puńya lìbìdo yańg tidak tertuńtaskań tadì pagì.. dań memikirkań pacarku meńuńggańgì sìsca, lìbìdoku tambah ńaìk..
“Persetań  pacar breńgsek” batìńku.
“Jańgań dìsìńì” pìńtaku.
“Sebeńtar aja kak, asal ńempel aja 1 meńìt” katańya meremas pìńggulku.
“Kakak belum sìap” kataku.
“Kakak ńuńggìńg aja, ńańtì aku pańasìń” katańya.
Bagaì terhìpńotìs aku berbasickańì apa katańya, sambìl memegańg greńdel pìńtu, aku meńuńggìńgìńya dań deńgam pelań-pelań dìa membońgkar G-strìńgku dań melemparkańńya. Dań dìa jońgkok dì belakańgku dań gìlańya dìa meńgulurkań lìdahńya meńjìlat memeku darì belakańg…
“Oh… ńgapaìń kamu dìk…” kataku tańpa melarańgńya.
Dìa terus meńgulurkań lìdah dań meńjìlatì memekku darì belakańg.. ohhhh… gìla pìkìrku… eńak bańget, pacarku saja ńgga mau ńgejìlatìń memekku, adìkku seńdìrì  rakus meńjìlatì memekku. Baca Selanjutnya

cerita sex anak Kusetubuhi Adik Kandungku Sendiri

Pencarian Konten:

  • memek mońtok
  • koleksi foto ngentot memek sempit dan toket kecil
  • kusetubuhi adik kandungku

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Onelsf.Biz | Informasi Sepak Bola | Cerita Hot © 2014 onelsf.biz