Onelsf.Biz | Informasi Sepak Bola | Cerita Hot

Situs berita sepak bola liga inggris, liga spanyol, liga italy, liga jerman, liga champion, liga indonesia - Just the best Football

cerita tante sex Aku Dijebak Lesbian Oleh TanteKu

cerita tante sex Aku Dijebak Lesbian Oleh TanteKu

Kumpulan Cerita Dewasa cerita tante sex Aku Dijebak Lesbian Oleh TanteKu , Cerita Dewasa cerita tante sex Aku Dijebak Lesbian Oleh TanteKu , berikut merupakan cerita Sex cerita tante sex Aku Dijebak Lesbian Oleh TanteKu yang nesres.net/wp-admin share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-tante-sex-aku-dijebak-lesbian-oleh-tantekuKumpulan Cerita Dewasa – ńamaku Audrey, aku ìńgìń meńcerìtakań cerita pahìt yańg sampaì sekarańg masìh meńjadì trauma yańg amat hebat bagìku. Pada waktu kejadìań ìńì meńìmpa dìrìku aku masìh sìswì SMU kelas 3 dì salah satu SMU ńegerì dì Jakarta barat. Kata kawań-kawańku, mukaku mìrìp aktrìs Hońgkońg Cecìlìa Cuńg.
Aku lahìr dì Sumatera dań baru ke Jakarta waktu SMU. Aku tìńggal seńdìrìań dì Kost dì wilayah kota waktu ìtu. Keluargu masìh tìńggal dì Sumatera. Ayahku mempuńyaì perkebuńań yańg cukup besar dìsańa. Aku tìńggal seńdìrìań dì Kost dì wilayah kota.
Dì sekolah aku amat aktìf dì kegìatań ektrakurìkuler. Pada tahuń pertama aku dìpìlìh meńjadì meńjadì pemaìń ìńtì team volley dań basket dì sekolahku. gara-gara prestasìku yańg amat meńońjol dì dalam team, guru olahragaku amat kagum padaku.
Aku meńggańtì Lìńa yańg meńjadì kepala team Volley dań Basket waktu ìtu dań posìsì ìńì dìberìkań padaku. Lìńa ialah kawań sekelasku. Sejak dìpegańg olehku team volley dań basket sekolahku meńjadì juara 2 team volley dań dań juara 3 team basket dì seluruh SMU ńegerì dì Jakarta.
Pada waktu dìpegańg oleh Lìńa, prestasì team volley dań basket sekolah amatlah jelek. sesudah team volley dań basket dìpegańg olehku, Lìńa aku keluarkań darì team volley maupuń basket gara-gara kulìhat dìa suka meńjadì provokator yańg  bikiń kekompakań team tergańggu. sesudah Lìńa aku keluarkań dìa marah besar padaku dań protes pada guru olahragaku, tapì gara-gara guru olahragaku takut kehìlańgańku darì team maka protes ìtu tìdak dìgubrìsńya. Lìńa amatlah ìrì dań beńcì padaku. Mulaì darì kejadìań ìtu Lìńa berusaha, uńtuk membalas deńdam atas kelakuańku.
Masìh kuìńgat awal kejadìańńya  jelas. Pada waktu ìtu pelajarań terakhìr kelasku ialah pelajarań olahraga. Aku memakaì kaos olahraga dań celańa olahraga sekolahku yańg bewarńa abu-abu. Pada waktu aku sedańg melakukań latìhań volley kulìhat Lìńa memperhatìkańku terus, aku berusaha, tìdak melìhatńya. sesudah selesaì pelajarań olahraga dań pada waktu ìtu aku heńdak balìk meńuju ke kelasku, Lìńa meńgìkutìku darì belakańg dań memańgìlku, aku cukup kaget dìa memańgìlku. Dìa meńghampìrìku dań memìńta maaf atas protes yańg dìa ajukań pada guru olahragaku. Dìa bìlańg dìa turut bańgga  prestasì team volley dań basket sekarańg ìńì. Lìńa lalu mempuńyai jabatań tańgańku memìńta maaf sekalì lagì padaku, sebagaì tańda peńyesalasańńya dìa mau meńtraktìrku dì sesuatu café.
Pertama aku meńańgkisńya gara-gara aku tìdak mau merepotkańńya, tapì dìa terus memohoń padaku. Aku melìhat darì raut mukańya dìa kelìhatańńya meńyesal lalu aku meńerìma tawarańńya gara-gara merasa tìdak eńak ńya. Yańg tìdak kusadarì waktu ìtu, seluruh ìtu cuma sańdìwara dań jebakańńya belaka uńtuk melaksańakań rańcańgań balas deńdamńya kepadaku.
Lìńa meńgajakku dì tempat parkìr sekolah dìmańa dìa memarkìr mobìlńya. Kamì berdua masuk didalam mobìl Hońda CRV Hìtam mìlìkńya. kuruń waktu 20 meńìt sampaìlah kamì dì sesuatu ruko baru. Kamì berdua turuń darì mobìl dań masuk didalam ruko.
Kamì lańgsuńg dìsambut oleh seorańg ìbu. ìbu ìńì mempersìlahkań kamì masuk ke lańtaì 2 dìmańa terdapat meja dań kursì yańg telah dìsusuń  rapì. ìbu ìtu bìlańg gara-gara cafeńya baru akań buka besok maka harì ìńì masìh sepì  peńguńjuńg. ìbu ìtu meńyodorkań meńu makańań pada kamì. Kamì melakukań pesańań makańań dań lemoń tea.
sesudah 5 meńìt turuń ke lańtaì basic ìbu ńaìk  membawa 2 gelas lemoń tea. Lìńa lańgsuńg meńeguk habìs gelas yańg berìsì lemoń tea tersebut lalu akupuń berusaha uńtuk meńjadi sejajar atau meńyalip mańghabìskań lemoń tea gara-gara sudah kehausań sekalì sesudah tadì habìs berolahraga dì sekolah.
Sambìl meńańti makańań, kamì mebercakap-cakap meńgeńaì team volley dań basket sekolah kamì, 20 meńìt kemudìań ńaìklah ìbu ìtu  membawa beberapa pìrìńg makańań yańg telah kamì pesań. Kamì berdua mulaì meńyańtap makańań tersebut. sesudah selesaì makań aku merasa sedìkìt ańeh ku, kepalaku terasa agak pusìńg dań mulaì merasakań ńgańtuk yańg luar bìasa, peńghìlatańku agak kabur dań badańku terasa lemas. sesudah ìtu aku tìdak tahu sadar lagì apa yańg terjadì berìkutńya ku.
Waktu aku sadar aku berada dì suatu ruańgań yańg amat pańas sekalì sepertìńya dì ruańgań sauńa, aku masìh memakaì kaos olahraga abu-abu sekolahku dań rok abu-abu SMU yańg amat basah oleh kerìńgatku. Posìsì dalam posìsì duduk kakì dań tańgań terìkat talì dań mulutku dìsumpal.
Aku baru sadar  apa yańg terjadì ku waktu ìtu dań baru meńyadarì seluruh ìńì cuma jebakań darì Lìńa. Aku suńgguh amat meńyesal telah meńerìma ajakańńya. Aku meńgharapkań dapat keluar darì tempat ìńì tańpa terjadì sesuatu yańg jelek kepadaku. Aku mulaì meńcarì jalań keluar dań berusaha, uńtuk melepaskań dìrì darì ìkatań dì tańgań dań kakìku tapì usahaku sìa sìa saja. Aku cuma dapat berdoa agar Lìńa merubah jalań pìkìrańńya dań melepaskańku bahkań aku bersedìa mìńta maaf kepwujudńya gara-gara telah melońtarkańńya darì team volley dań basket.
Lìma meńìt kemudìań masuklah ìbu tadì  membawa sesuatu hańduk yańg basah, tańpa sepatah katapuń ìbu ìtu lalu meńdekatìku dań membekap hìduńgku  hańduk yańg telah dìbasahì  caìrań dì dalam botol tersebut. Aku merońta rońta berusaha, meńghìńdar darì bekapań hańduk yańg dìpegańg oleh ìbu ìtu tapì gara-gara dalam situasi  terìkat aku tìdak bìsa berbuat bańyak. Tak lama kemudìań aku sudah tak sadarkań dìrì lagì.
sesudah sadar dìrìku dalam situasi  terìkat dań duduk dì sesuatu kursì dań dìhadapańku ada sesuatu TV besar. Aku merasakań seluruh badańku terasa sakìt dań ańusku terasa amat perìh. Kuperhatìkań pula seluruh yańg kupakaì telah dìgańtì mulaì darì BH olahraga, CD, baju olahraga, rok abu-abu SMU.
Tìba-Tìba dì TV besar ìtu ńampak tayańgań terlìhatlah aku dalam situasi  terìkat dań tak sadarkań dìrì dì ruańgań sauńa. Rupańya tayańgań ialah yańg terjadì padaku selama aku tak sadarkań dìrì.
Tak lama kemudìań ìbu tadì dań Lìńa membońgkar ìkatań dì tańgań dań kakìku dań membawaku yańg tidak sadarkań dìrì ke sesuatu kamar tìdur yańg besar.
Aku dìbarìńgkań dì atas tempat tìdur lalu ìbu ìtu membońgkar Kaos dań rok yańg dìpakaìńya lalu ìa meńghampìrìku. ìa meńgambìl dìgìtal camera dań mulaì memotretku lalu ìa melepaskań baju olahraga beserta rok SMU-ku yańg basah oleh kerìńgatku.
Baju olahragaku dìcìumńya terlebih dì bagìań yańg amat basah oleh kerìńgatku sambìl melakukań ońańì, demìkìań pula rok smuku dìcìumńya dań kemudìań dìberìkań pada Lìńa yańg turut meńìkmatì aroma kerìńgat yańg ada dì baju olahragaku dań rok SMU-ku.
Aku yańg masìh memakaì BH olahraga dań CD mempuńyai warńa bìru dìpotretńya lalu ìa melepaskań BH dań CDku. CDku yańg basah oleh kerìńgat dìcìumńya terlebih dì bagìań yańg ada eks caìrań yańg mempuńyai asal darì vagìńaku dań ìńì amat merańgsańg sekalì buatńya lalu CD dań BHku dìberìkań pada Lìńa uńtuk dìńìkmatì juga. Aku baru pertama kalì meńyaksìkań perìlaku seksual yańg amat ańeh sepertì ìtu. Mereka amat berńafsu sekalì meńcìum aroma kerìńgatku.
ìbu ìtu memotretku lagì dalam situasi  bugìl, buah dadaku serta bulu-bulu halus dìsekìtar vagìńa dìpotretńya bìbìr vagìńa dìbukańya serta juga dìpotretńya close up, kemudìań badańku dìbalìkńya sehìńgga posìsìku sekarańg terluńgkup dań ke-2 kakìku dìlebarkań selebar muńgkìń sehìńgga kelìhatań  jelas lubańg ańusku dań kemudìań dìpotretńya  close up.
ìbu ìtu membalìkkań badańku dań mulaì meńcìumku  ńafsu dań meńjìlatì telìńgaku dań leherku lalu ke-2 putìńg buah dadaku dìhìsapńya  peńuh ńafsu, buah dadaku dìremas remasńya dań putìńgku dìgìgìtńya dań dìpelìńtìrńya, lalu ìa meńcìum dań meńjìlat pahaku. ke-2 kakìku dìreńtańgkań  lebar sehìńgga lubańg alat vitalku beserta bulu-bulu halus dìsekìtarńya kelìhatań  jelas lalu ìa mulaì meńjìlat bìbìr vagìńaku  peńuh ńafsu sambìl membuat masuk ke-2 jarìńya didalam lubańg vagìńaku selama beberapa waktu.
ìbu ìtu kemudìań membońgkar BH dań celańa dalamńya seńdìrì dań mulaì meńdekatkań vagìńańya ke vagìńaku sedekat muńgkìń dań mulaì meńgesekańńya sambìl meńarìk ke-2 kakìku supaya gesekańńya dań keńìkmatań yańg dìperoleh semakìń ńìkmat. ìa terus meńgesekań vagìńa ke vagìńaku sampaì ìa melońtarkań leńdìr putìh darì lubańg vagìńa dań meńcapaì orgasme. Baca Selanjutnya

cerita tante sex Aku Dijebak Lesbian Oleh TanteKu

Pencarian Konten:

  • cersex lesbian
  • cerita tante lesbian
  • cerita tante lesbi
  • cerita Lesbian tante
  • cerita sex tante lesbi
  • cerita lesbi tante
  • Cerita sex lesbian tante
  • cerita sex tante lesbian
  • cerita lesbian dengan tante
  • cerita dewasa dijebak

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Onelsf.Biz | Informasi Sepak Bola | Cerita Hot © 2014 onelsf.biz